לנשום מחדש

כניסה למערכת הניהול

Quote

הנפש הנוחה להאמין מוצאת את סיפוקה באמונה בדברים משונים, וככל
שהם משונים יותר, כן נקל לה לקבלם; אך לעולם אין היא מתחשבת
בפשוט ובמעשי, כי באלה יכול כל אדם להאמין

~ סמואל באטלר ~
Next